Порука як один з видів забезпечення виконання зобов’язання перед банками та іншими позикодавцями.