Житлове право

Відповідно до конституції україни кожен має право на житло. Регулювання правовідносин, що виникають при реалізації права на житло, здійснюється комплексом галузей права – цивільним, адміністративним, земельним, господарським, сімейним правом та іншими, які не завжди дають однозначні відповіді на питання, в силу чого вагоме значення має сформована усталена практика вирішення житлових питань.

Житлові питання є досить поширеною категорією справ, адже стосуються житла як невід’ємної частини життєдіяльності кожної особи. Їх різновидність є надзвичайно обширною та може стосуватися найрізноманітніших аспектів права на житло. Колектив адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» готовий надати юридичне вирішення житлових питань за наступними напрямами:

Усунення перешкод у користуванні житлом

Конституція україни проголошує недоторканність житла, що охоплює собою не лише неможливість незаконного проникнення у житло особи, а й забезпечення стабільності відносин власності чи оренди щодо житлового приміщення. Перешкоди у користуванні житлом можуть бути обумовлені як діями власника/співвласників такого житла, особами, що спільно проживають, так і іншими сторонніми особами. Такі перешкоди можуть мати різні форми прояву – зміна вхідних замків, перекриття доступу до окремих приміщень житла, порушення правил співжиття тощо.

Відповідно до законодавства україни у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном власник має право вимагати усунення відповідних перешкод, у тому числі шляхом звернення до суду за захистом свого майнового права, зокрема, із позовом про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням (будинком).

За даним напрямком роботи юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» проводять юридичну оцінку ситуації, забезпечують проведення досудового врегулювання спору, а також вирішення питання у судовому порядку.

Виділення частки житлового приміщення (будинку) у натурі

Перебування житла у спільній власності супроводжується значними труднощами у користуванні таким кожним із співвласників, адже на будь-яку операцію із таким майном потрібна згода іншого співвласника, а спори між співвласниками є неминучими. В таких випадках перше рішення до якого приходять співвласники – це виділення частки житлового приміщення (будинку) у натурі.

Для виділення частки житлового приміщення (будинку) у натурі чинне законодавство передбачає ряд умов без наявності яких таке виділення є неможливим. Ключова умова – повинна бути технічна можливість. Насамперед це означає, що частка яка виділяється повинна бути реально окремим об’єктом нерухомого майна. При цьому, частка яка залишається у іншого власника (власників) має також бути окремим об’єктом нерухомого майна. Як правило, перепоною для виділення частки житлово приміщення (будинку) стають технічні характеристики житла. В таких випадках альтернативою слугує продаж іншим співвласником своєї частки у спільному житлі або примусовий викуп такої.

За даним напрямком роботи юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» надають юридичну оцінку можливості виділення частки житлового приміщення (будинку) у натурі та забезпечують юридичний супровід такої процедури.

Житлове право

Примусовий викуп частки співвласника житлового приміщення

Житло належить вам на праві спільної часткової власності з іншою особою, й при цьому таке житло не можливо розділити, інший співвласник не бажає продавати свою частку, а подальше сумісне проживання з іншим співвласником є неможливим? В такому випадку співвласник майна, яке перебуває у спільній частковій власності, може примусово викупити частку іншого співвласника, пред’явивши до суду позов про припинення права власності іншого співвласника на належну йому частку у спільному майні з виплатою відповідної грошової компенсації.

Передбачаючи можливість припинення права одного із співвласників на частку у спільному житловому приміщенні за рішенням суду, законодавство водночас встановлює умови за яких таке припинення права особи є можливим. Серед таких умов: частка має бути незначною і не може бути виділеною в натурі, житлове приміщення є неподільним, спільне володіння і користування майном є неможливим, таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї. При цьому, ухвалення рішення суду про припинення права особи на частку у спільному майні можливе лише за умови попереднього внесення позивачем (одним із співвласників) вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

За даним напрямком роботи юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» проводять юридичну оцінку щодо можливості припинення права іншого співвласника на частку у спільному житловому приміщення, супроводжують проведення оцінки вартості частки іншого співвласника у спільному житловому приміщенні та здійснюють повноцінній супровід справи у суді.

Зміна та припинення договору найму (оренди) житлового приміщення

Причини для зміни або припинення договору найму (оренди) житлового приміщення можуть бути різними – як й незадоволення наймачем (орендарем) умовами такого договору або станом житлового приміщення  або порушеннями умов договору однією із сторін такого, так і об’єктивними причинами неможливості подальшого продовження договірних правовідносин.

Першочергово в таких випадках потрібно виходити з умов самого договору, який, як правило, має визначати випадки та порядок зміни або припинення договору найму (оренди) житлового приміщення і вже потім звертатися до положень чинного законодавства україни. Універсальна підстава зміни та припинення – згода обох сторін, що супроводжується укладенням додаткової угоди між останніми. В той же час, розірвання договору найму житла може бути й одностороннім і чинне законодавства дає для цього достатні підстави дотримання яких є обов’язковим.

За даним напрямком роботи юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» здійснюють повноцінній юридичний супровід процедури внесення змін та припинення договору найму житла – від вивчення та проведення аналізу укладеного договору до складання та направлення іншій стороні пропозиції укладення додаткової угоди із проектом такої або письмового повідомлення про розірвання договору, а також за необхідності – судовий супровід розірвання договору.

Припинення права користування житловим приміщенням та зняття особи з реєстрації

Відповідно до законодавства україни члени сім`ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони мають право займати, визначається його власником. Член сім`ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім`ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Вирішення питання про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, здійснюється у судовому порядку. При вирішенні цього питання, враховуються причини  відсутності відповідної особи у житловому приміщенні. Підставою для визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, може слугувати лише свідома поведінка такої особи, яка свідчить про втрату нею інтересу до такого житлового приміщення. Суд з’ясовує поважність причин непроживання особи у житловому приміщення і у разі визнання причин поважними суд відмовляє у задоволенні позову.

При цьому, зняття з реєстрації місця проживання особи за вище вказаних обставин можливе виключно на підставі судового рішення про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке набрало законної сили.

За даним напрямком роботи юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» здійснюють повноцінний юридичний супровід визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням – від зібрання доказів та подання позовної заяви до суду до супроводу зняття відповідних осіб з реєстрації місця проживання.

Визнання правочинів купівлі-продажу, дарування, міни житлових приміщень недійсними

Чинне законодавство україни визначає вичерпний перелік підстав визнання договорів недійсними. Стосуються такі підстави й договорів купівлі-продажу, дарування та міни житлових приміщень. Такими підставами є: зміст договору суперечить нормам актів цивільного законодавства; особа, яка укладає договір, не має необхідного обсягу цивільної дієздатності; волевиявлення учасника договору не є вільним та не відповідає його внутрішній волі; правочин не вчинено у формі, встановленій законом; правочин не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Наявність хоча б однієї з вказаних підстав є достатньою для визнання правочину недійсним. При цьому, в даній категорії справ найчастіше без судових розглядів не обійтися.

За даним напрямком роботи юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» здійснюють повноцінний юридичний супровід визнання правочинів купівлі-продажу, дарування, міни житлових приміщень недійсними.

Житлове право

Вселення в житлове приміщення

Часто питання вселення в житлове приміщення виникає у випадках, коли куплене, орендоване або отримане у спадщину житло займають інші особи або ж жиле приміщення належить кільком співвласникам на правах спільної сумісної власності. В таких випадках достатніми для законного проживання в жилому приміщенні є право власності або право користування самої особи на житлове приміщення або його частину або право власності члена сім’ї на частину житла (згода для вселення від інших осіб, які проживають в приміщенні, не потрібна).

За наявності відповідних підстав необхідним є звернення до суду з вимогою про вселення в жиле приміщення або усунення перешкод в користуванні жилим приміщенням. При цьому, як правило, отриманням судового рішення на вашу користь все не закінчується, адже відповідачі в цій категорії справ далеко не завжди готові добровільного виконувати відповідне рішення суду. З цих причин, без звернення до виконавчої служби не обійтися.

За даним напрямком роботи юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» надають повноцінній юридичний супровід вселення в житлове приміщення – від зібрання доказів та подання позовної заяви до суду та до звернення до виконання рішення суду про вселення в житлове приміщення.

Виселення з житлового приміщення

Частими випадками є виселення з іпотечного житла. При зверненні стягнення на жиле приміщення, передане в іпотеку, особи, які проживають в ньому, зобов’язані, на письмову вимогу  іпотекодержателя чи нового власника, добровільно звільнити житлове приміщення. Інакше, виселення відбуватиметься в примусовому порядку на підставі рішення суду. При цьому, особам, яких виселяють з жилих приміщень, одночасно надається інше постійне жиле приміщення; виняток з цього правила – житлове приміщення було придбане за рахунок кредиту, повернення якого забезпечене іпотекою цього житла.

Достатньо поширеними є випадки виселення особи у випадку припинення з іншим з подружжя сімейних стосунків. Втім, факт припинення сімейних стосунків із власником житла не позбавляє колишнього подружжя права користуватися приміщенням і не буде підставою для його виселення. В таких випадках підставами для виселення можуть слугувати наступні підстави: особа не проживав у спірному житлі більше ніж один рік; особа систематично руйнує або псує житлове приміщення, або використовує його не за призначенням, або систематично порушує правила співжиття, робить неможливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку.

За наявності відповідних підстав необхідним є звернення до суду з вимогою про виселення з житлового приміщення.

Колектив адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» надає правову допомогу щодо захисту осіб у  житловому приміщенні яких перебувають особи, які перешкоджають користуватися таким приміщенням або не мають на те відповідних підстав, а також особам відносно яких вжито заходи щодо їх неправомірного виселення.

Визначення порядку користування житловим приміщенням

Первинне значення у врегулюванні відносин між співвласниками має домовленість між ними щодо порядку користування житловим приміщенням. Водночас, при виникненні конфліктної ситуації, яка унеможливлює добровільне встановлення порядку користування спільним майном між співвласниками, такий порядок користування може встановити суд. При встановленні порядку користування будинком кожному із співвласників передається в користування конкретна частина будинку, виходячи із його частки в праві спільної власності на будинок.

За даним напрямком роботи юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» надають повноцінній супровід представництва інтересів клієнтів у визначенні порядку користування житловим приміщенням.

Захист прав співвласників об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Створення об’єднань співвласників багатоквартирного об’єднання, будучи спрямованим на самостійне вирішення мешканцями будинку питань утримання останнього, як правило, супроводжується самоправством управляючих органів осбб, що призводить до порушення прав співвласників – неправомірне покладення додаткових платежів, відключення від мереж електро-, газо- та водо- постачання тощо є звичною практикою, яка не відповідає чинному законодавству та може бути вирішена як в претензійному порядку, так і судовому.

За даним напрямком роботи юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» здійснюють юридичну оцінку виниклої ситуації, надають альтернативні шляхи вирішення ситуації та проводять претензійну роботу та представництво інтересів клієнта у суді.

Зняття особи з реєстрації місця проживання

Найшвидший та найлегший шлях зняття такої особи з реєстрації місця проживання – за її добровільною згодою. Втім, не завжди все так просто і, як правило, без судової тяганини не обійтися. У разі неможливості добровільного зняття особи з реєстрації обліку, останнє залежить, зокрема, від вирішення питання про право користування особи житловим приміщенням відповідно до норм житлового та цивільного законодавства. Як правило, зняття особи з реєстрації місця проживання здійснюється у судовому порядку, пред’явивши водночас одну із таких вимог: про позбавлення права власності на житлове приміщення; про позбавлення права користування житловим приміщення; про визнання особи безвісно відсутньою; про оголошення фізичної особи померлою.

Крім того, зняття особи з реєстрації місця проживання може здійснюватися на підставі документів, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення), звернувшись до органу реєстрації.

Супровід юристами та адвокатами «Неофеліс ло груп» зняття особи з реєстрації місця проживання проводиться як в адміністративному порядку, так і судовому.

Оплата та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги

Поступовий ріст цін на житлово-комунальні послуги стало правилом, а тому питання оплати визначених в щомісячних квитанціях грошових коштів стало принциповим і при цьому може стосуватися як розподілу витрат між співвласниками житлових приміщень, так і сплати витрат на житлово-комунальні послуги комунальним службам.

Відповідно до чинного законодавства розподіл загальних витрат на житлово-комунальні послуги щодо житлових приміщень, в яких проживає два і більше власників, здійснюється за узгодженням мешканців квартири. І лише у випадку неможливості добровільного вирішення питання щодо визначення порядку оплати, такі спори між співвласниками розв’язуються судом.

У спорах з комунальними службами багато хто забуває, що покладення обов’язку на особу щодо сплати заборгованості за житлово-комунальні послуги здійснюється не автоматично, а повинно мати відповідне документальне обґрунтування.  Так, неправомірним є покладення боргів по оплаті житлово-комунальних послуг старого власника житлового приміщення на нового, якщо у договорі купівлі-продажу відповідного приміщення не містилося застереження про переведення боргу.

Адвокатське об’єднання «Неофеліс ло груп» здійснює представництво інтересів клієнтів у спорах по стягненню заборгованості за житлово-комунальні послуги у судах всіх інстанцій як на стороні комунальних служб, так і на стороні споживачів.

Переведення житлового приміщення (будинку) в нежитлове

Процедура переведення житлового приміщення (будинку) в нежитлове є досить складною, адже відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який закріплював би на законодавчому рівні алгоритм переведення житлового будинку в нежитловий. Тому в регіонах такі відносини регулюються локальними нормативно-правовими актами.

Для вирішення питання переведення житлового фонду в нежитлове власник житлового будинку (приміщення) звертається до виконавчого комітету органу місцевого самоврядування, шляхом подання заяви про переведення житлового будинку (приміщення) у нежитловий (нежитлове).

Змінити функціональне призначення жилого приміщення (будинку) на нежиле можливо лише у разі проведення його реконструкції. Реконструкція жилого приміщення (будинку) здійснюється відповідно до вимог закону україни «про регулювання містобудівної діяльності» та дбн, проектної документації, виготовленої відповідно до вимог дбн та погодженої з усіма зацікавленими службами міста. Якщо житлове приміщення розташовано в багатоквартирному будинку в якому створено осбб, то також необхідно буде отримати згоду інших співвласників.

Коли ви узгодите всі питання, можна приступати до розробки проектної документації на будівництво (реконструкцію) та зайнятись оформленням реконструкції. Крім того, власник зобов’язаний внести зміни до реєстру прав власності на нерухоме майно щодо нових показників об’єкту нерухомості.

Адвокатське об’єднання «Неофеліс ло груп» здійснює повноцінний супровід процедури переведення житлових приміщень (будинку) в нежитлові (нежитловий) з урахуванням вимог чинного законодавства у сфері містобудування та діючих актів органів місцевого самоврядування.

Переведення нежитлового приміщення (будинку) в житлове

Переведення нежитлового приміщення (будинку) в житлове (житловий) є зміною його цільового призначення. На сьогоднішній день чинним українським законодавством не встановлено чіткого механізму переведення нежитлового приміщення (будинку) до житлового фонду.

На практиці вирішенням цього питання займаються органи місцевого самоврядування. Власник нежитлового приміщення (будинку) має подати заявку до органу місцевого самоврядування. Також власник має довести, що приміщення (будинок) придатне(-ний) для проживання та оснащені системами вентиляції, водопостачання, каналізації, газопостачання та теплопостачання. Рішення про надання дозволу або відмову приймає відділ містобудування та архітектури органу місцевого самоврядування.

Адвокатське об’єднання «Неофеліс ло груп» здійснює повноцінний супровід процедури переведення нежитлового приміщення (будинку) в житлове (житловий).

Спори із забудовниками

На сьогодні досить поширеною є практика інвестування коштів приватними особами забудовникам. При цьому, значна частина забудовників не виконує своїх зобов’язань перед інвесторами. Серед найбільш поширених проблем – незавершене будівництво (у зв’язку з браком фінансування, відсутністю намірів здавати новобудову в експлуатацію взагалі або відсутністю необхідного пакету дозвільних документів). Інвестори цілком закономірно бажають повернути вкладені кошти, і це стає причиною розгортання конфліктів, який в добровільному порядку рідко вдається вирішити. При цьому, суди в залежності від обставин підтримують як сторону забудовників, так і сторону інвесторів. Вирішальними у вирішенні таких спорів є умови договору, укладеного між забудовником та інвестором. Додатково на захист сторони інвестора та ключовим для вирішення спору в інтересах інвестора стає закон україни «про захист прав споживачів», який підлягає застосуванню щодо відносин, які виникають з приводу інвестування в новобудови.

Юристи та адвокати адвокатського об’єднання «Неофеліс ло груп» готові надати об’єктивний аналіз договору про інвестування та можливі шляхи стягнення вкладених в будівництво коштів, а також за необхідності – представництво інтересів клієнта у суді всіх інстанцій.

Житлові відносини є невід’ємною частиною життя кожного із нас. Вирішення питань, що виникають при реалізації права на житло, потребує розуміння юридичної сторони ситуації та врахування всіх можливих підходів до ситуації, тому самостійні спроби розібратися із виниклою ситуацією не завжди найкраще рішення. Нехтувати юридичною допомогою при вирішення питань житлового характеру не найкраще рішення. Заручившись допомогою досвідчених юристів та адвокатів «Неофеліс ло  груп» ви отримаєте надійну допомогу та альтернативні рішення.