Податкова соціальна пільга

Мало хто знає, що кожен працівник має право на податкову соціально пільгу (далі по тексту – ПСП). Ключовою у врегулюванні правил обрахування та отримання ПСП є ст. 169 Податкового кодексу України. Сутність такої пільги полягає в тому, що остання зменшує розмір загального місячного оподаткування доходу, отриманого від роботодавця, а саме заробітної плати. Однак, право на застосування ПСП може бути реалізоване не всіма.

ПСП застосовують до зарплати, нарахованої на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня поточного року, помноженого на 1,4 та округлену до найближчих 10 гривень.

Так, розмір прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2020 р. визначений абз. 4 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» і становить 2102 гривні. А тому, граничний дохід для застосування ПСП у 2020 році становитиме:

 

2102 грн х 1,4 = 2940 грн.

 

Враховуючи те, що відповідно до ст. 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» місячний розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня становить 4723 грн, то особи, які отримують саме такий розмір заробітної платні (а Законом вона встановлена як обов’язкова), не зможуть отримувати ПСП, адже її можуть отримувати тільки особи, які отримують заробітну платню у розмірі 2940 гривень і менше. Виняток можуть становити ситуації, коли особа йде у відпустку без збереження заробітної плати, у відпустку по догляду за дитиною до 3 років та інші випадки, коли працівник не відпрацював місячної норми робочого часу.

Тому, в переважній більшості ПСП зможуть отримувати лише особи, які працюють на умовах неповного робочого часу або працівники із погодинною оплатою праці (оскільки саме серед таких осіб  найбільшою є вірогідність того, що такі особи отримуватимуть зарплату рівноцінну або меншу від граничного доходу для застосування ПСП), однак не завжди.

Крім того, виняток з порядку обрахунку граничного доходу становлять особи, які мають двоє більше дітей. Для таких осіб розмір граничного доходу для отримання ПСП одному з батьків визначається як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей:

 

2940 грн х кількість дітей = граничний розмір доходу для застосування ПСП

 

Тобто для працівників, які мають двох дітей, граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме 5880 грн, а для працівників, які мають трьох дітей – 8820 грн і т. д.

 

Розмір загальної ПСП на 2020 рік сягає 50 % розміру відповідного прожиткового мінімуму для працездатної особи:

2102 грн х 50 % = 1051 грн.

 

Важливо враховувати й те, що вихідним для визначення розміру ПСП є також встановлення того до якої саме категорії осіб відповідно до ст. 169.1 ПК України відноситесь ви.

Так, для платника податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років розмір ПСП з податку на доходи фізичної особи становитиме 150 %, а отже розмір ПСП становитиме:

 

1051 грн х 1.5 % = 1576,50 грн х кількість дітей

 

Граничний розмір доходу для застосування ПСП в такому випадку буде становити 2940 грн х відповідну кількість дітей. І це ще не все. Що далі робити з такими показниками?

Зважаючи на вимоги п. 164. 6 ПК України база обкладення податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати зменшується на суму ПСП:

 

розмір місячної заробітної плати – ПСП =  база обкладання податком на доходи фізичних осіб

 

Податок на доходи фізичних осіб в такому випадку становитиме:

 

(розмір місячної заробітної плати – ПСП) х 18 % = податок на доходи фізичних осіб

 

При цьому, ПСП не впливає на базу оподаткування для військового збору, а тому останній буде справлятися у розрахунку від розміру місячної заробітної плати.

В кінцевому результаті, як наслідок сума зарплати до виплати буде більшою, ніж зазвичай.

Таким чином, визначення можливості реалізації права на ПСП та її обрахування здійснюється індивідуально в кожному випадку, оскільки, окрім прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року, також має бути враховано індивідуальний правовий статус особи. Надзвичайно важливо бути уважним при здійсненні обрахувань, адже будь-яка помилка може мати наслідком неправильний висновок про наявність/відсутність права на ПСП та/або розміру останньої.

За більш детальною юридичною консультацією, юридичним супроводом оформлення податкової соціальної пільги з податку на доходи фізичної особи, а також інших передбачених податковим законодавством податкових пільг для фізичних осіб ви можете звернутися до юристів Адвокатського об’єднання «Неофеліс Ло Груп» за вказаними нижче контактними даними.

Завжди раді будемо вам допомогти!

 

Телефон: + 38(050)-471-77-71 (Telegram, Viber, WhatsApp)

Електронна адреса: neofelis.lg@gmail.com