Відмова банку видати належних клієнту за договором банківського рахунку сум має наслідком сплату пені у розмірі 3 % від суми утриманих банком коштів за кожен день з моменту звернення клієнта з вимогою про видачу коштів

 

Постанова ВС від 06. 05. 2020 року у справі № 755/3653/17

Відмова банку виконати розпорядження клієнта з видачі належних йому за договором банківського рахунку сум свідчить про невиконання банком своїх зобов’язань та має наслідком настання відповідальності, передбаченої законом у вигляді сплати пені у розмірі 3% від суми утримуваних банком коштів за кожен день з моменту звернення клієнта з вимогою про видачу коштів до дня фактичної видачі.

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку щодо стягнення з банку пені на підставі ч. 5 ст. 10 Закону України “Про захист прав споживачів” за прострочення зобов’язання з видачі клієнтові належних йому за договором банківського рахунку сум, яка обраховується від суми утримуваних банком коштів, тобто суми депозиту з нарахованими відсотками.

Судове рішення в ЄДРСР: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89137108.